Managementul calității

Ca o recunoaștere a modului în care se asigură calitatea serviciilor și produselor oferite, S.C. AGM GROUP GC S.R.L. a obținut începând din anul 2013, certificarea următoarelor sisteme de management:

Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008

9001Implementarea acestui sistem a fost absolut necesară pentru S.C. AGM GROUP GC S.R.L., deoarece principalul deziderat al societăţii îl reprezintă asigurarea calităţii serviciilor/produselor furnizate şi implicit creşterea satisfacţiei clienţilor şi câştigarea încrederii lor.
Astfel, prezenţa S.C. AGM GROUP GC S.R.L. pe piaţă este asigurată prin îndeplinirea de procese calitative, absolut necesare pentru livrarea celor mai bune produse/servicii.
Alte beneficii ale respectării cerinţelor acestui standard de către S.C. AGM GROUP GC S.R.L. sunt: îmbunătăţirea performanţei societăţii, câştigarea unui avantaj competitiv în raport cu concurenţa, reducerea costurilor şi a timpului, evitarea erorilor şi adaptarea la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei.

Sistem de Management al Mediului în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005

14001S.C. AGM GROUP GC S.R.L. îşi desfăşoară activitatea, respectând legislaţia şi reglementările privind protecţia mediului, care reprezintă unul dintre pilonii dezvoltării durabile ai Uniunii Europene.
Societatea noastră recunoaşte faptul că, protecţia mediului este o responsabilitate a acesteia. Respectarea politicii de mediu şi eliminarea tuturor riscurilor şi problemelor aferente chestiunilor de mediu, reprezintă un imperativ adresat tuturor organizaţiilor, companiilor.

 
 

Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008

18001Asigurarea unui mediu de lucru sănătos şi sigur, reprezintă de asemenea un aspect esenţial pentru desfăşurarea tuturor activităţilor societăţii.
Implementarea standardului privind sănătatea, securitatea ocupaţională şi respectarea cerinţelor acestuia de către S.C. AGM GROUP GC S.R.L., înseamnă evitarea riscurilor în muncă şi minimizarea numărului de accidente.
Astfel, ne încurajăm angajaţii să adopte numai practici de lucru sigure, care să nu le pericliteze siguranţa şi sănătatea.